Tjenester

FRITIA tilbyr tjenester i form av avlastningsopphold med aktiviteter etter brukeres ønsker og behov. Oppholdene tilbys i alle ukedager og i alle ferier, mens det ofte blir i helger hvor hovedvekten av oppholdene finner sted. Det gis også avlastning på hverdager og timebaserte tilbud, gjerne i forbindelse med et fritids-/kulturtilbud.


Individuelt og fleksibelt

Vi tilstreber å bistå den enkelte med å utvikle interesser innenfor områder som man er god på og liker. Vi liker å ta noen nye utfordringer sammen med deltaker, oppleve nye ting, og få nye erfaringer for å få en positiv og målrettet tilværelse med personlig utvikling.

FRITIA benytter sine faste steder i Halden og omegn, men lager turer og reiser i både inn- og utland, da etter deltakernes ønsker.

FRITIA tilbyr også boligtjenester, midlertidige bo/ treningstilbud, BPA- tjenester og kurs.


VSR og LØFT

FRITIA har engasjerte personlige assistenter med ulik kompetanse innen aktivisering, idrett, helse og sosialfag i tillegg til lang og god erfaring.

Virksomheten har en klar ideologi og holdning om et likeverdig og inkluderende liv med respekt for den enkelte. Dette gjenspeiler seg i praksis med små enheter og bruker for eksempel vanlige personbiler fremfor minibuss osv. VSR – verdsetting av sosial roller, er en bevisst holdning i vår virksomhet i tillegg til LØFT (løsningsfokusert tilnærming), hvor det fokuseres på løsninger istedenfor problemer. FRITIA har god forankring i brukerorganisasjonen NFUs prinsipper idet deres fylkeslag var en av etablererne/ tidligere eiere.

Referanser

Om du ønsker kontakt med brukere av våre tjenester for å få noen referanser, enten det er brukere selv, deres familier eller kommune, så ta gjerne kontakt, så formilder vi det gjerne.