Om oss

Fritia har gitt tilbud om aktiv avlastning til personer med utviklingshemming og deres familier helt siden 1978. Brukerorganisasjon og frivillige startet virksomheten for å gi aktivitetstilbud kombinert med avlastning. Siden den gang har virksomheten vært drevet etter samme ideologi med sterk brukermedvirkning og med formål om trivsel og aktivitet.

FRITIA as er et “non profit” selskap som gir avlastningstjenester til familier med utviklingshemmede familiemedlemmer, boligtjenester, botrening, BPA-tjenester og ferietilbud.

Hjemkommunen dekker vanligvis kostnadene. Vi er også åpne for at andre i for eksempel egne boformer kan bli med på våre tiltak.

Vi kan også bistå med administrering av BPA- tjenester. Vi tilbyr opphold og utflukter hvor inkludering, respekt og individuelle hensyn med stor grad av brukerstyring er i fokus.

Her holder vi til!


BRATNER GÅRD, HALDEN
I dag er Fritia sin «hovedbase» en idyllisk liten gård med gangavstand til skog og mark og byliv.

Vi har også en bolig på Brekkerød til bruk for midligertidig botilbud.

Vi leier også andre steder etter behov.


Godt utstyrt

På Bratner Gård, Asakveien 89, 1785 Halden, har vi fire boenheter og en rekke fasiliteter som aktivitetsrom, badstue & jacuzzi, vedfyrt bakerovn og mye utstyr for et aktivt opphold og mye friluftsliv.

Fritia har rikelig med utstyr for friluftsliv og annet villmarksutstyr. Vi har båt og kano for både fjord-, fisketurer og vannaktiviteter. Vi har personbiler til bruk i virksomhetens utflukter, ATV til bruk på både landevei og bykjøring, sykler m.m.

 • Ole Johnny og Kent

  Vi gleder oss allerede til neste Danmarkstur.

  Ole Johnny og Kent
 • Malin

  Jeg gleder meg til neste opphold.

  Malin
 • Daniel

  Her liker jeg meg så her vil jeg bo.

  Daniel

Kvalitet

Fritia setter deltager og brukerfamilie i fokus i sin virksomhet og ønsker stor brukerstyring i alle sine tjenester.

Vi ønsker fokus på inkludering i samfunnet og har derfor stor deltagelse på ordinære aktiviteter i lokalsamfunnet. Verdighet, likeverd og respekt er nøkkelord i vår virksomhet og vi er aktivt med i kampen om «et samfunn for alle» på mange arenaer. Samtidig får hver enkelt dekket sitt individuelle behov og vi følger selvfølgelig opp forhold/opplegg som man har behov for.

Vi synes det er viktig å prioritere å være i aktivitet, og tilrettelegger for størst mulig deltagelse og er løsningsfokuserte. Verdsetting av sosiale roller inngår i vår hverdag.

Vi anser at små vanlige boenheter i forbindelse med avlastning er vesentlig, og tar sterk avstand fra institusjonslignende miljøer. Vi har fokus på det vanlige både med hensyn til bomiljø og aktiviteter. Således har hver enkelt i hovedsak én, maks to assistenter å forholde seg til hos oss, og vi har meget høy stabilitet. Ved boligtjenestene praktiseres også medleverordning, slik at det er få assistenter å forholde seg til.

"Verdighet, likeverd og respekt"