Om oss

Fritia har gitt tilbud om aktiv avlastning til personer med bistandsbehov og deres familier helt siden 1978. Brukerorganisasjon og frivillige startet virksomheten for å gi aktivitetstilbud kombinert med avlastning. Siden den gang har virksomheten vært drevet etter samme ideologi med sterk brukermedvirkning og med formål om trivsel, aktivitet og inkludering.

FRITIA as er et “non profit” selskap som gir avlastningstjenester til personer med bistandsbehov, boligtjenester, botrening, BPA-tjenester og ferietilbud.

Hjemkommunen dekker vanligvis kostnadene. Vi er også åpne for at andre i for eksempel egne boformer kan bli med på våre tiltak.

Vi kan også bistå med administrering av BPA- tjenester. Vi tilbyr opphold og utflukter hvor inkludering, respekt, individuelle hensyn og hvor stor grad av brukerstyring er i fokus.

Her holder vi til!


BRATNER GÅRD, HALDEN
I dag er Fritia sin «hovedbase» en idyllisk liten gård med gangavstand til skog og mark og byliv.

Vi har også en boliger på Brekkerød og Brattskott til bruk for midligertidig botilbud og avlastning.

Vi leier også andre steder etter behov.


Godt utstyrt

På Bratner Gård, Asakveien 89, 1785 Halden, har vi fire boenheter og en rekke fasiliteter som aktivitetsrom, badstue & jacuzzi, vedfyrt bakerovn og mye utstyr for et aktivt opphold og mye friluftsliv.

Fritia har rikelig med utstyr for friluftsliv og annet villmarksutstyr. Vi har båt og kano for både fjord-, fisketurer og vannaktiviteter. Vi har personbiler til bruk i virksomhetens utflukter, UTV til bruk på både landevei og bykjøring, sykler m.m.

  • Daniel

    Vi gleder oss allerede til neste Danmarkstur.

    Daniel
  • Daniel

    Her liker jeg meg så her vil jeg bo.

    Per Rune

Kvalitet

Fritia setter deltager og deres familier i fokus i sin virksomhet og ønsker stor brukerstyring i alle sine tjenester.

Vi ønsker fokus på inkludering i samfunnet og har derfor stor deltagelse på ordinære aktiviteter i samfunnet. Verdighet, likeverd og respekt er nøkkelord i vår virksomhet og vi er aktivt med i kampen om «et samfunn for alle» på mange arenaer. Samtidig får hver enkelt dekket sitt individuelle behov og vi følger selvfølgelig opp forhold/opplegg som man har behov for.

Vi synes det er viktig å prioritere å være i aktivitet, og tilrettelegger for størst mulig deltagelse og er løsningsfokuserte. Verdsetting av sosiale roller inngår i vår hverdag, og hver enkelt bør ha mulighet og visjoner i sitt liv.

Vi anser at små vanlige boenheter i forbindelse med avlastning er vesentlig, og tar sterk avstand fra institusjonslignende miljøer. Vi har fokus på det vanlige både med hensyn til bomiljø og aktiviteter. Således har hver enkelt i hovedsak én, maks to assistenter å forholde seg til hos oss, og vi har meget høy stabilitet. Ved boligtjenestene praktiseres også medleverordning, slik at det er få assistenter å forholde seg til. Vi har forøverig et godt samarbeid med habiliteringstjenesten.

"Verdighet, likeverd og respekt - miljø påvirker oss alle"