Recent Posts by omuser

Fritia nå med konsesjon for avlastning i Halden

Vi kan meddele at Fritia har fått konsesjon til å drive avlastning i Halden kommune f.o.m. 1.3.2021. Selv om Fritia har gitt tilbud om avlastningstjenester i 43 år, var det positivt at vi nå ble tildelt konsesjon etter kommunens utlysning. I konsesjonsgrunnlaget står det at hele hensikten nå at brukere skal få reell valgmulighet til hvilken tjenesteleverandør de ønsker. Dvs. reelt brukervalg som vi også gleder vi oss over. Vår nisje ved Fritia har vært aktiv avlastning og inkludering, slik at det bærer preg av at vi er en motvekt til institusjonslignende tilbud. «Som folk flest» er vårt motto og det vil si at vi tilstreber å…

Arbeid og sysselsetting er en viktig del i våre liv

Det har den siste tid, ja, faktisk flere år, vært planer om å bygge nytt arbeids- og aktivitetssenter for innbyggere med utviklingshemming i Halden kommune. Fritia har fulgt denne debatten og planer gjennom disse årene, og sågar prøvde vi å engasjere oss ekstra i Dagtia, som drev Erlandsens Conditori i vel 2 år. Det var en inkluderende arbeidsplass, men som ikke ble verdsatt til å få offentlig støtte, slik at brukerne måtte gi opp. Nå i 2021 har det igjen kommet nye planer gjennom et mulighetsstudie som er utarbeidet av en konsulentfirma kommunen har benyttet, De konkluderer med å anbefale plassering bl.a. på Bådstadlund, hvilket må være…

Recent Comments by omuser

No comments by omuser yet.