Fritia nå med konsesjon for avlastning i Halden

Vi kan meddele at Fritia har fått konsesjon til å drive avlastning i Halden kommune f.o.m. 1.3.2021.

Selv om Fritia har gitt tilbud om avlastningstjenester i 43 år, var det positivt at vi nå ble tildelt konsesjon etter kommunens utlysning.

I konsesjonsgrunnlaget står det at hele hensikten nå at brukere skal få reell valgmulighet til hvilken tjenesteleverandør de ønsker. Dvs. reelt brukervalg som vi også gleder vi oss over. Vår nisje ved Fritia har vært aktiv avlastning og inkludering, slik at det bærer preg av at vi er en motvekt til institusjonslignende tilbud.

«Som folk flest» er vårt motto og det vil si at vi tilstreber å gjenspeile samfunnet forøvrig i vår virksomhet.
Det er for oss en spennende tid, for å se om nye ønsker å benytte våre tjenester, og vi ønsker velkommen!

Comments are closed.