Arbeid og sysselsetting er en viktig del i våre liv

Det har den siste tid, ja, faktisk flere år, vært planer om å bygge nytt arbeids- og aktivitetssenter for innbyggere med utviklingshemming i Halden kommune.
Fritia har fulgt denne debatten og planer gjennom disse årene, og sågar prøvde vi å engasjere oss ekstra i Dagtia, som drev Erlandsens Conditori i vel 2 år. Det var en inkluderende arbeidsplass, men som ikke ble verdsatt til å få offentlig støtte, slik at brukerne måtte gi opp.

Nå i 2021 har det igjen kommet nye planer gjennom et mulighetsstudie som er utarbeidet av en konsulentfirma kommunen har benyttet, De konkluderer med å anbefale plassering bl.a. på Bådstadlund, hvilket må være gledelig for de som får slik sentral og gunstig plassering i vårt lokalmiljø. Dessuten anbefales at BRA veien dagsenter flyttes til Risum tidligere videregående skole, mens både Iddevang beholdes som nå og Edderkoppen følger planen om å flytte inn i Halden storsenter.

Siden vi gir andre tjenestetilbud til flere av de berørte deltagere, så opptar dette oss mye, da vi ser og vet hvor mye et meningsfullt arbeid betyr. Det gir en god selvfølelse, styrker mestring og har meget stor innvirkning på den totale livssituasjon. Det gjelder oss alle.

Men at prosjektet ikke inneholder nye visjoner, ideer og innovasjon forundrer oss meget. I disse tider hvor et inkluderende arbeidsliv står på dagsorden over det ganske land er dette helt uteglemt i Halden. Det er på det rene at svært mange kan være en god ressurs og positive bidragsytere i et mer ordinært arbeid, inkludert i lokalsamfunnet og i ordinære virksomheter. Det er noe alle ville profitere på.

Så vår oppfordring er å la innbyggere med utviklingshemming bli en del av lokalsamfunnet, bli mer inkludert i det ordinære arbeids- og sosiale liv og bli positive bidragsytere.
Mulighetene er så mange.

Comments are closed.